Mobil Menü

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı 25 Eylül 2017

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca, sınav sonucuna göre ekte açıklanan idari kadrolara atama yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı, ekte yer alan sınav uygulama kılavuzu hükümleri çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından; sözlü sınav ise Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.