Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Güncellendi

13 Haziran 18

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte güncellemeler yapılarak 07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü